มาทำความรู้จัก OAR VR กันนน !
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบริการนำชมห้องสมุดเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ ในชื่อ OAR VR ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองได้อย่างสะดวกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ ในแต่ละชั้นของอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารหอสมุดฯ) และอาคารจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2 (อาคารหอสมุดฯ เก่า)  ด้วยการควบคุมผ่านเม้าส์และคีย์บอร์ด และในจุดต่าง ๆ ก็ยังสามารถทราบข้อมูลการให้บริการ การเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
สามารถเข้าใช้งาน OAR VR ได้ทาง https://vr.oas.psu.ac.th

แสดงความคิดเห็น

Contact Us