ขอเชิญอ่าน E-book
เรื่อง Politics, Law, and Community in Islamic Thought
หนังสือเล่มนี้ได้เน้นแนวคิด ความคิดของอิบนุตัยมียะห์ (Ibn Taymiyya)
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักศาสนศาสตร์ที่เก่งที่สุดในยุคสมัยของท่าน
สามารถอ่านออนไลน์ หรือดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ shorturl.at/nuwC6
หากต้องการหนังสือเล่มอื่นๆ สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูล https://www.cambridge.org/core/

แสดงความคิดเห็น

Contact Us