หอสมุดฯ ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
งดให้บริการพื้นที่ทั้งภายในตัวอาคารและโดยรอบ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ
หากต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถยืมผ่านระบบการยืมหนังสือออนไลน์ ผ่านทาง https://services.oas.psu.ac.th/COVID-19/ขอยืมหนังสือออนไลน์/
โทร. 0-7331-3486 ภายใน 1408
ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แสดงความคิดเห็น

Contact Us