ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ Customer Take Care เพื่อส่งเสริมและทักษะด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีความทันสมัย ให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อีกทั้งสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ หลังจบการอบรมในแต่ละหลักสูตรอีกด้วย !

รายละเอียด:
จำนวน 8 หลักสูตร
ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 14 กรกฏาคม 2564

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย


1.การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva (16 มิ.ย. 2564 เวลา 08.45-12.00 น.)


2. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom (17 มิ.ย. 2564 เวลา 08.45-12.00 น.)


3. ถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน Microsoft Teams ในการสอนออนไลน์ (17 มิ.ย. 2564 เวลา 13.15-16.30 น.)


4. การบันทึกวิดีโอประกอบการสอนด้วย Microsoft PowerPoint (18 มิ.ย. 2564 เวลา 13.15-16.30 น.)


5. การใช้งาน OBS Studio เพื่อไลฟ์สดผ่าน Facebook, YouTube (23 มิ.ย. 2564 เวลา 13.15-16.30 น.)


6. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Forms (30 มิ.ย. 2564 เวลา 13.15-16.30 น.)


7. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Forms (7 ก.ค. 2564 เวลา 13.15-16.30 น.)


8. การจัดรูปเล่มผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word (14 ก.ค. 2564 เวลา 13.15-16.30 น.)

โดยเป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์
ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้ทางช่องทางดังนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียน:  https://kyl.psu.th/XWwJO7YkD
เมื่อลงทะเบียนจะสามารถเข้ามาพูดคุยกับวิทยากรผ่าน Microsoft Teams

หรือรับชมแบบ LIVE สดได้ทาง
Facebook: https://www.facebook.com/techno.oar
YouTube OAR Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrK6Iusv_5qjl8qk5dkGayQ

กิจกรรมดีแบบนี้ห้ามพลาดนะคะ!

แสดงความคิดเห็น

Contact Us