ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sustainable Development Goals Online จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ซึ่งได้รวบรวมทั้งหนังสือ วารสาร และสื่อการสอน อาทิ วีดีโอ รูปภาพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยฐานข้อมูลนี้จะประกอบด้วย

– คอนเทนท์จากหนังสือมากกว่า 15,961 chapters.
– คอนเทนท์จากวารสารกว่า 1,526 articles.
– สื่อการสอน อาทิ วีดีโอ รูปภาพ กว่า 288 สื่อการสอน

ระยะเวลาทดลอง วันนี้ – 1 มิ.ย. 2564 สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใต้ IP Address ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ : https://www.taylorfrancis.com/sdgo
วีดีโอแนะนำ : https://www.youtube.com/watch?v=ugB3Ez65RWo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
โทร 073-313486 / ภายใน 1408

แสดงความคิดเห็น

Contact Us