ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #6

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ “OAR-AC TEEED Talks” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับ TEEED Talks ครั้งแรกนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บรรยายและจัดกิจกรรมในหัวข้อ “อุทยานอาหารและพลังงาน (Food and Energy Park)” ซึ่งจะเป็นการสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์และการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ สาธิตการทำอาหาร และ สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังได้ชิมอาหารอร่อย ๆ อีกด้วย

Once a month, Launch your ideas. เดือนละครั้ง บานสะพรั่งความคิดคุณ แล้วพบกันครับ :)

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

584 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *