ลงทะเบียนฟังการบรรยาย OAR-AC TEEED Talks #5

webbanner5

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ “OAR-AC TEEED Talks” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก คุณศักดา สรรพปัญญาวงศ์ Founder & Instructor แห่ง A-Academy : A Free Lifelong Learning Academy มาบรรยายในหัวข้อ “Financial Foundation วางรากฐานชีวิตด้วยความรู้ทางการเงิน” เกี่ยวกับความจำเป็นทางการเงินที่ทุกคนต้องเผชิญ การสร้างฐานะ (เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จัดการหนี้สิน) การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน รวมถึงแผนเกษียณอายุ โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและยังได้ลุ้นรับของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย

Once a month, Launch your ideas. เดือนละครั้ง บานสะพรั่งความคิดคุณ แล้วพบกันครับ :)

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

956 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *