วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Facebook RSS Feed

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ชัยสุขสันต์
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  โทร. 1400 yupadee.c[at]psu.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 • ดร. สมพร ช่วยอารีย์
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  โทร. 1401 somporn.c[at]psu.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม
  โทร. 1416 tipawan.s[at]psu.ac.th

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/