วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
Facebook RSS Feed

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  โทร. 1401 somporn.c[at]psu.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

 • ดร. สล้าง มุสิกสุวรรณ
  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฝ่ายบริหารและมาตรฐานองค์กร
  โทร. 1401 salang.m[at]psu.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

 • รวีวรรณ ขำพล
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  โทร.1424 raweewon.k[at]psu.ac.th
 • อมรพรรณ พัทโร
  เลขานุการสำนักวิทยบริการ
  หัวหน้าง่ายสำนักงานเลขานุการ
  โทร.1433 amornphan.p[at]psu.ac.th
 • พิเชษฐ เพียรเจริญ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
  โทร.1451, 1453 pichate.p[at]psu.ac.th

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/