วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
Facebook RSS Feed

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการสาธิต/แนะนำ วิธีการทำน้ำยาล้างมือ

 

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการสาธิต/แนะนำ วิธีการทำน้ำยาล้างมือ แบบสเปรย์  โดย ดร.เจริญ  ภคธีรเธียร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. บริเวณหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ  

ทั้งนี้ผู้ที่มาชม สามารถรับนำน้ำยาล้างมือกลับไปได้โดยต้องนำขวดเปรย์ขนาด 100 cc. มาเอง

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/