วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
Facebook RSS Feed

รับสมัครผู้สนใจหารายได้พิเศษ ที่มีใจรักการสอน

รับสมัครผู้สนใจหารายได้พิเศษ ที่มีใจรักการสอน

วิชา “ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/ศิลปะ/สังคมศาสตร์” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

มาร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ ณ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

ค่าตอบแทนผู้สอน
ผู้เรียนมากกว่า 25 คน/คาบ
- ค่าตอบแทนครู/อาจารย์800 บาท/คาบ
- ค่าตอบแทนนักศึกษา600 บาท/คาบ
ผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน/คาบ
- ค่าตอบแทนครู/อาจารย์400 บาท/คาบ
- ค่าตอบแทนนักศึกษา200 บาท/คาบ

สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWZ2d5fB9V_gyxV9spVSDgU5EWZacgYfBZTe8pgX8F6nAX7g/viewform

สมัคร/สอบถามรายละเอียด ได้ที่
สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี 073331300 หรือ
มนทิรา 0887905569/ณัฐธยาน์ 0815614923/วิษณุ 0872886455

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563

  

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/