วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
 
                    ด้วยทางสำนักวิทยบริการได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และนำข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาต่อไป 
                   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม URL
 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/