วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2559

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

๑) โครงการอุทยานพลังงาน (OAR  Energy Park) วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 >> ลงทะเบียน
๒) โครงการประกวดวาดภาพเนื่องในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2559  วันที่ 13 สิงหาคม 2559
๓) กิจกรรมการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม TuxPaint  วันที่ 19 สิงหาคม 2559
๔) กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath  วันที่ 19 สิงหาคม 2559
๕) การจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงน  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
๖) การประกวดหนังสือทำมือ หัวข้อ “โลกสวยด้วยมือเรา”   วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
๗) นิทรรศการแนะนำห้องสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ และการนำชมห้องสมุด  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
๘) ค้นหานักเล่านิทานคนเก่งกับสำนักวิทยบริการ วันที่ 18 สิงหาคม 2559
๙) กิจกรรม Book Clinic วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือเข้าร่วมร่วมกิจกรรมในวัน ม.อ.วิชาการได้เลย

 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/