วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

สำนักวิทยบริการ ปิดบริการวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559

สำนักวิทยบริการ ปิดบริการวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559

ด้วยสำนักวิทยบริการ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร Team Building และการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 ณ บ่อแสนวิลล่า จังหวัดพังงา จึงขอปิดบริการ

1. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
2. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสงค์จะส่งคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุในวันดังกล่าว สามารถส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ 

แจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/