วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
Facebook RSS Feed

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศวันหยุดทำการ เดือนเพฤษภาคม 2563 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา)

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล)

ผู้ประสงค์จะคืนหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุในวันที่หอสมุดฯ หยุดทำการ
โปรดส่งคืนในตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
และขออภัยในความไม่สะดวก

 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/